OP.DR.HÜSEYİN DOĞU

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

Bel ağrısı

 

Bel ağrısı,günlük hayatta en sık karşılaşılan şikayetlerden biridir.Bir çok hastalık bel ağrısı ile kendini belli edebilir.Muayene ve tetkiklerle nedenleri araştırılıp bulunmalıdır.

Bel ağrısı nedir ?

Herkesin bildiği gibi bel ve sırt ağrısı çok sık rastlanan bir yakınmadır.Yetişkinlerin dörtte üçü hayatlarında en az bir kere bu tür ağrılar yaşamıştır.  Omurga ağrılarının en sık görüldüğü yer bel bölgesidir.Genellikle bel ağrıları dengesiz bir şekilde yük kaldırma veya ani ters hareketlerle bel bölgesinin zorlanması ile oluşur.  Eğer bel bölgesinde benzer şekilde ağrı oluştu ise belli bir zaman sonra tedavi ile düzelecektir.Ancak bazı durumlarda bel ağrısına bel fıtığı veya spondiloz neden olabilmektedir.Hastalığın şiddetine göre daha uzun süreli tedavi, istirahat,fizik tedavi hatta ameliyat gerektirecek durumlar oluşabilir.

  

Bel omurgasının anatomisi:

Resimde görüldüğü gibi beliniz bir çok yapıdan oluşur.Öncelikle kemik yapıya değinecek olursak,bel omurga kemikleri vücudun ağırlığını taşır aynı zamanda omuriliği koruyucu görev üstlenir.Omurga sistemi 33 omurgadan oluşur.Omurga boyun ,sırt ,bel ve kuyruk sokumu kemiği bölümlerinden oluşur.Boyunda 7 ,sırtta 12 belde 5 omur bulunur.Omurlar faset eklemleri ile  birbirlerine bağlantı oluştururlar.Bu eklemler vücuttaki diğer eklemler gibi esnekliği ve hareketi sağlarlar.  Pedikül omirilik kanalının her iki duvarını oluşturan kemik yapılardır.Omurlar arasında disk dediğimiz kıkırdak eklemler bulunur.Disk yapılar hem harekete izin verir hemde şokların etkisini azaltır.Diskler tekerlek şeklindedir,dış kısmında anulus dediğimiz bir halka ile çevrelenir,iç kısmı ise jel kıvamındadır ve nükleus pulpozus ismini alır.Omurlar ve diskler koruyucu bir tünel olan omurilik kanalını oluştururlar.Kanal boyu sinirler yeralır ve her kısımdan dal verilerek vücuda yayılır ve hareket ve duyu sisteminde sinir iletisini sağlarlar.Ağrı bu yapıların hasarı ile oluşabilir.Kas,bağ dokusunun hasarı kas spazmına neden olabilir. 

 

  Spondiloartroz (Kireçlenme):20-30 yaş arası omurgalar arasında bulunan disklerde yapısal bozulma diyebileceğimiz dejenerasyon başlar.Bu dejenerasyon en sık omurganın bel bölgesinde oluşur.Bu bölgede olmasının nedeni bu bölgenin daha çok hareketli olmasına bağlıdır.Halk arasında beldeki bu tür rahatsızlıklara kireçlenme denir.Bu dejenerasyon daha sonra başka hastalılara dönüşebilir.Örneğin bel fıtığı,kanal darlığı,bel kayması.Bu tip belağrılarının bazı belirtileri:Sabahları ağrı,hareket kısıtlaması oluşur,günün ilerleyen saatlarinde hareket ettikçe ağrı azalabilir.Sinir kökü sıkışmasına bağlı kalça ve ayaklarda ağrı yapabilir.Yürümekle veya sabit ayakta durmakla artan ağrı oluşabilir.Zorlayıcı bel hareketleri ile ağrı artabilir. 

Bel fıtığı: Bel ağrısına neden olan adı çok bilinen bir rahatsızlıktır.Dejenerasyona uğramış disk dışarı doğru taşıp sinirleri sıkıştırabilir.Sinirlerin sıkışması sonucu ayağa yayılan bel ağrıları oluşabilir.Ağrılara uyuşma ,karıncalanma gibi duyu değişiklikleri eşlik edebilir. 

Bel kayması:Bel kayması bel omurlarının birbiri üzerinde normalden fazla yer değiştirmesi ile oluşur.Belde ve ayaklarda ağrı,hareket  zorluğu şikayetleri yapar.Kronik bir hastalıktır.Kendiliğinden iyileşme olmaz.Zaman zaman şikayetler artabilir veya azalabilir.Hastalık ilerlediği  zaman ameliyat gereklidir.Ameliyatı büyük oranda iyi sonuçlar verir.

Tümörler:Bel bölgesinde oluşan tümörler bel ağrıları yapabilir.Ağrılar genellikle uzun süreli ve giderek şiddeti artan tarzdadır.Geçmeyen belağrıları olduğu zaman mutlaka hekime gidip araştırılması yapılmalıdır. 

Enfeksiyon:Bruselloz (Peynir Hastalığı),tüberküloz gibi enfeksiyon hastalıları bel ağrısı yapabilir.Ateş eşlik edebilir.Bu tip ağrılar daha çok yatakta ve geceleri artabilir.Bazen anlaşılması güç olup başka hastalıklar ile karışabilir.

Osteoporoz (Kemik erimesi)Genellikle bayanlarda yaş ilerleyince sıkça görülür.Başka durumlarda bir diğer hastalığın sonucu olarakta görülebilir.Tedavi edilmez ise omurga kırıklarına neden olabilir.

İç organ hastalıkları:Karın içinde bazı hastalılar bel ağrısı yapabilir.Kadın hastalıkları,böbrek,barsak hastalıları belağrısına neden olabilir.  Piriformis sendromu:Syatik sinirin kalçada kasların sıkıştırması ile oluşur.Bel kalça ve bacakta ağrı,uyuşma yapabilir.Bel fıtığı ile karışabilir.