OP.DR.HÜSEYİN DOĞU

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

Hidrosefali

Kafa içindeki boşluklarda bulunan suya beyin omurilik sıvısı denir.Beyin omurilik sıvısının artmasına hidrosefali denir.Beyin omurilik sıvısı kafa içinde birbirleri ile bağlantılı ventrikül dediğimiz karıncıklarda bulunur.Bu karıncıklar arasında kendine has bir akışı vardır.Bu sıvı en başta beyni çarpmalara karşı korur,sıvıda ayrıca kana benzer şekilde besleyici maddeler bulunur.Beyin omurilik sıvısının yapımı ventriküllerde bulunan koroid pleksus dediğimiz yapılar tarafından üretilir.Günde yaklaşık olarak 600 ml üretilirAynı orandada beyinden ve omurilikten emilimi gerçekleşmektedir.

Beyinde 4 adet ventrikül bulunmaktadır.

Beyin omurilik sıvısının bu dolaşımındaki her hangi bir tıkanıklık hidrosefaliye neden olur.

Bu tıkanmaya kanama,tümör ya da enfeksiyon neden olabilir.

Erişkinlerde ve bebeklerde görülebilir.

Tedavisinde beyindeki basıncı azaltmak için shunt denilen sistemler yardımı ile basınç düşürülür.Shunt beyindeki ventrikülden ya da omurilikten uygulanabilir.Shunt kalıcı olarak vücutta kalır ,özel basınç ayarlama özellikleri ile beyin omurilik sıvısının dengelenmesini sağlar.

 

 

V-P  shunt ameliyatı yaptığımız hastanın ameliyat sonrası bilgisayarlı tomografi görüntüleri.