OP.DR.HÜSEYİN DOĞU

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

Hakkımızda

Op. Dr. Hüseyin Doğu 1966 yılında Beyşehir'de doğdu.İlkokul eğitimini Beyşehir'de tamamladı, ardından Konya Anadolu Lisesi'ni bitirdi. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimine başlayıp 1992 yılında mezun oldu.Aynı yıl Taksim İlkyardım Hastanesinde Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanlık eğitimine başladı.1997 yılında uzmanlığını aldıktan sonra İskenderun Deniz Hastanesinde Beyin cerrahı olarak askerliğini yaptı. 1998-1999 yıllarında İsviçre Hastanesinde çalıştı.Ardından İzmit SSK ve Gebze Fatih Devlet Hastanesinde 5 yıl çalıştı.Halen İstanbul Medicine Hospital'de çalışmaktadır.İyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Çalıştığı Kurumlar

·         İskenderun Deniz Hastanesi  (1997-1998)

·         İsviçre Hastanesi (1998-1999)

·         İzmit SSK Hastanesi (2000-2002)

·         Fatih Devlet Hastanesi (2002-2005)

·         Medicine Hospital (2006- Halen)

Katıldığı Eğitim ve Uzmanlıkları

·         Kranial Endovasküler Girişimler,Türk Nöroşirurji Derneği Sonbahar Sempozyumu ,19 Kasım 1994, İstanbul

·         9. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi,9-14 Nisan 1995, Çeşme

·         10. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi,24-29 Mayıs 1996, Çeşme

·         11.Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi,16-20 Mayıs 1997, Antalya

·         Vakıf Gureba Tıp Kongresi,2-4 Aralık 1998, İstanbul

·         Spinal Enstrumentasyon Uygulamalı Kursu, 25 Nisan 1998, İzmir

·         4. İnternational Congress,Turkish Neurosurgicel Society,June 03-08 2002,İstanbul

·         20.Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi,28 Nisan-2 Mayıs 2006, Antalya

·         Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 2.Bilimsel Kongresi 16-19 Kasım 2006,İstanbul

·         Endoskopik Hipofiz Cerrahisi,22-24 Eylül 2008, İstanbul

·         Lomber Dejenmeratif Disk Hastalığı, 9-12 Ekim 2008, Antalya

·         Servikal Dejeneratif Disk Hastalığı Sempozyumu, 9-12 Ekim 2009, Nevşehir

·         28. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, 4-5 Nisan 2014, Antalya

·         32. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan,2018, Antalya

·         33. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi,11-14 Nisan 2019, Antalya

Tıbbi İlgi Alanları

·         Servikal, torakal ve lomber disk cerrahisi (endoskopik/mikrocerrahi),(BEL VE BOYUN FITIĞI)

·         Tuzak nöropatileri (SİNİR SIKIŞMALARI)

·         Nörovasküler cerrahi  (BEYİN KANAMALARI)

·         Serebrovasküler hastalıklar (beynin damarsal hastalıkları )

·         Anevrizmalar

·         Arteriyovenöz malformasyonlar

·         Kavernomlar

·         Nöro-onkolojik cerrahi

·         Beyin tümörleri

·         Hipofiz bezi tümörleri

·         Metastatik beyin tümörleri

·         Kafa kaidesi tümörleri

·         Pontoserebellar köşe tümörleri

·         Omurga hastalıkları cerrahisi (BEL KAYMASI )

·         Servikal, torakal velomber omurga kırıkları

·         Omurga ve omurilik tümörleri

·         Skolyoz

·         Dejeneratif omurga hastalıkları

·         Periferik sinir hastalıkları cerrahisi

·         Periferik sinir tümörleri

·         Tuzak nöropatileri

·         Karpal tünel sendromu

·         Ulnar oluk sendromu

·         Tarsal tünel sendromu

·         Fonksiyonel nöroşirürji ve ağrı cerrahisi

·         Trigeminal nevralji

·         Mikrovasküler dekompresyon

·         Hidrosefali ameliyatları

·         VP şant ameliyatları

·         LP şant ameliyatları

·         Gelişim anomalileri

·         Meningomyelosel

·         Tethered cord sendromu

·         Araknoid kist

·         Kranyosinostoz ameliyatları

·         Chiari malformasyonu

·         Kafa travmaları

·         Subdural hematomlar

·         İntraserebralhematomlar

 Eğitim Durumu

·         İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (1985-1992)

·         Taksim İlkyardım Hastanesi-Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanlığı (1992-1997)

Bilimsel Yayınları

(h3) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makale

·         Hüseyin DOĞU, İrfan ÇINAR ,”Thoracıc and Lumbar Spine Fractures: a Retrospectıve Study” , Volume: 30, Issue: 2, April 2019 pp: 133-138

·         Dogu H, Ozdemir AA., “The Use of Fibrin Sealant in Chiari Malformation Type-1 Surgery; Is It Effective in Preventing the Formation of CSF Fistula? “,Ulutas Med J. 2019;5(1):65-70 DOI: 10.5455/umj.20191108075317

·         Kasaroğlu, D., C. Acar, Ş. Barut, C. Topsakal, Y. Yaymacı, H. Doğu ve Y. Şahin, “Tethered Cord Sendromu”, Taksim Hastanesi Tıp Bülteni, 24, 28-29 (1994).

 (h3) bilimsel sözlü sunum

·         Doğu H, Akduygu L, Acar C, Bilge T, Başar N, Arslan Ö, Çolak A, “Grade I-II spondilolistesis olgularında cerrahi tedavi”. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Bildiri Özetleri, 79-80, İstanbul, 1999

·         Hüseyin Doğu, Nuriye Güzin Özdemir, Mehmet Yaman, İrfan Çınar, Ayhan Koçak, “İntramusküler Enjeksiyon Sonrası Gelişen Siyatik Sinir Hasarında Cerrahi Tedavi”,Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Bildiri Özetleri, Antalya, 2018.

·         Okan Türk, Nuriye Güzin Özdemir, Nail Demirel, Hüseyin Doğu, Selçuk Özdoğan, Ayhan Koçak,Lomber Sinovyal Kistler “,Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Bildiri Özetleri, Antalya, 2018.

·         Mehmet Yaman, Nuriye Güzin Özdemir,Hüseyin Doğu, Özgür Baran, Veysel Antar, Selçuk Özdoğan, Ayhan Koçak, “Peroneal Sinir Tuzak Nöropatileri” , Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Bildiri Özetleri, Antalya, 2018.

·         Hüseyin Doğu, Abdurrahman Avar Özdemir, “Tek Taraflı ve İki Taraflı Vertebroplastinin Karşılaştırılması”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Bildiri Özetleri, Antalya, 2019.

·         (h3) bilimsel poster

·         Hüseyin Doğu, Nuriye Güzin Özdemir, Okan Türk, Nail Demirel, Ayhan Koçak, “İdiyopatik Spinal Kord Herniasyonu”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Bildiri Özetleri, Antalya, 2018.

·         Hüseyin Doğu, Nuriye Güzin Özdemir, Okan Türk, Nail Demirel, Ayhan Koçak,”Familyal Chiari Malformasyonu”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Bildiri Özetleri, Antalya, 2018

·         Nuriye Güzin Özdemir, Mehmet Yaman, Okan Türk, Hüseyin Doğu, Adil Can Karaoğlu, Ayhan Koçak “Tarsal Tünel Sendromu: İki Olgu Sunumu “,Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Bildiri Özetleri, Antalya, 2018

·         Hüseyin Doğu, Nuriye Güzin Özdemir, Mehmet Yaman, Mehmet Akif Ambarcıoğlu, Ayhan Koçak,”Akut Karpal Tünel Sendromu”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Bildiri Özetleri, Antalya, 2018

·         Hüseyin Doğu, Nuriye Güzin Özdemir, İbrahim Burak Atcı, Ayhan Koçak, Bülent Uzunlar, “Hidrosefali Tedavisinde İntraoperatif Venografi Eşliğinde Ventriküloatrial Şant Takılması”, Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Bildiri Özetleri, Antalya, 2019.

·         Hüseyin Doğu, “3 Boyutlu Yazıcı ile Hasta İçin Özel Olarak Üretilmiş Vida Kılavuz Şablonu Yardımıyla Pedikül Vidası Yerleştirilmesi” ,Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Bildiri Özetleri, Antalya, 2019.

 

Mesleki Kurslar, Eğitimler ve Konferanslar

·         Spinal Enstrumentasyon Uygulamalı Kursu, 25 Nisan 1998, İzmir

Mesleki Üyeliker

·         Türk Nöroşirürji Derneği

·         Spinal Cerrahi Derneği

Web Sitesi

https://m.facebook.com/beyinsinirveomurilikcerrahisiyddochuseyindogu/